IST-Anlagenbau GmbH

Wybierz język:

niemiecki angielski polski portugalski
Przegląd
Suszenie osadów – to się opłaca !
Znane i stosowane technologie mechanicznego odwadniania osadów ściekowych pozwalają na ich odwodnienie do max. 35 % S.M. Wydzielenie większych objętości związanej strukturalnie z osadem wody jest możliwe
wyłącznie poprzez suszenie. Dzięki znacznej redukcji masy tego często kłopotliwego do zagospodarowania odpadu można zaoszczędzić na kosztach wywozu i składowania, bo nie trzeba już płacić za transport i utylizację usuniętej z osadu wody.

Wykorzystanie naturalnej siły słońca
O ile konwencjonalne suszenie osadu często bywa kosztowne, bo odparowanie jednej tony wody wymaga dostarczenia ponad 800 kWh energii, o tyle wykorzystujący naturalną energię słońca opatentowany system WendeWolf® potrzebuje na usunięcie tej samej ilości wody jedynie 20 do 30 kWh ! Resztę dostarcza już całkowicie bezpłatnie słońce. Promienie słoneczne ogrzewając górną warstwę osadu powodują wzrost ciśnienia pary wodnej w jego wnętrzu. Jest to siła napędowa, która wprost wypiera cząsteczki wody ze struktury osadu i powoduje ich migrację w postaci pary do otoczenia. Proces ten przebiega w naturalny sposób nawet w nocy i w zimie, podobnie jak wysychają mokre od deszczu ulice. Rzeczą oczywistą jest także i to, że pod działaniem skumulowanych promieni słońca suszenie osadu będzie przebiegać znacznie szybciej.

Możliwości dalszego zagospodarowania
Osad po wysuszeniu ma postać granulatu, który daje się łatwo transportować. Może być zatem utylizowany lub dalej zagospodarowywany na wszelkie znane i dostępne sposoby.

Spalanie do czystego dwutlenku węgla
Spalanie wysuszonego osadu w ciepłowniach lub elektrociepłowniach to coraz częstszy sposób na utylizację osadów ściekowych. Im wyższa zawartość suchej masy w osadzie tym mniej energii potrzeba, ażeby go spalić.
Suszenie słoneczne jest zatem najbardziej ekologicznym sposobem na odciążenie środowiska naturalnego. Osad ściekowy jest niczym innym jak biomasą, która przyrasta w miarę prowadzenia procesu oczyszczania ścieków i musi być regularnie odprowadzany z reaktorów biologicznych.
System suszenia słonecznego WendeWolf® przekształca osady ściekowe z kłopotliwego odpadu w cenne biopaliwo, o wartości opałowej porównywalnej z węglem brunatnym. W przeciwieństwie do węgla brunatnego osady spalają się, dając jako produkt końcowy niemalże czysty chemicznie dwutlenek węgla.
dalej