IST-Anlagenbau GmbH

Wybierz język:

niemiecki angielski polski portugalski
Praktyczne doświadczenia
Badania pryzm na Oczyszczalni Hammerstein w zimie 2001

Mieszanie osadu z suchym granulatem
z lata 2000 o zawartości S.M. ok. 92 %.
Mieszanie dogłębne przy pomcy
przerzucarki.
Pomiar temperatury na głębokości
ok. 12 cm pod powierzchnią osadu;
temperatura = 61,7 °C.
Przewracanie zmieszanego materiału.
Uwalnianie się wilgoci w postaci mgły.

Oprócz zwykłych zjawisk towarzyszących suszeniu dodatkowo obserwuje
się następujące efekty:
- odparowywanie w wody z postaci mgły
- obniżenie zawartości substancji organicznych o ok. 10%
- efekt higienizacji dzięki wzrostowi temperatury ponad 55 °C