Nadruk

Informacje zgodnie z § 5 TMG

IST-Anlagenbau GmbH
Rheinweg 9
79395 Neuenburg

Rejestr handlowy: HRB 412311
Sąd rejestrowy: Freiburg i.Br.

Reprezentowany przez:
Wolfgang Brehm

Kontakt

Telefon: +49 7631 749898-0
Faks: +49 7631 749898-99
E-mail: info@wendewolf.com

IDENTYFIKATOR VAT

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27 a niemieckiej ustawy o podatku od sprzedaży:
DE 811 680 986

Rozstrzyganie sporów w UE

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Nasz adres e-mail można znaleźć w nadruku powyżej.

Rozstrzyganie sporów konsumenckich/Uniwersalna Rada Arbitrażowa

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed komisją arbitrażową ds. konsumentów.