Wendewolf
wendewolf slide 2 - Wendewolf
wendewolf slide 3 - Wendewolf
wendewolf slide 4 - Wendewolf

Wypełnienie

Osad może być wprowadzany bezpośrednio po odwodnieniu, bez pośredniego przechowywania.

Odwróć się

Obracanie na całej powierzchni umożliwia optymalne parowanie i konsekwentnie zapobiega powstawaniu stref beztlenowych.

Przesunięcie

Osad jest automatycznie transportowany przez halę suszenia.

Akumulacja

Wysuszony granulat może być gromadzony w hali suszenia do wysokości 80 cm i w ten sposób tymczasowo przechowywany do momentu usunięcia.

Wyloguj się

Na końcu hali wysuszony osad ściekowy jest odprowadzany np. do bunkra magazynowego lub na przenośnik.